feng shui

Feng shui kan hjälpa oss att förstå hur vi påverkas av färger, former, material, möblering och energier i våra hem, på vår arbetsplats och i naturen omkring oss. Det handlar om balans och harmoni, medvetenhet, trygghet och väl övervägda val. Feng Shui är ingen inredningsstil utan handlar om balansen mellan oss människor och vår omgivning.

VAD ÄR FENG SHUI?

Feng Shui betyder vind och vatten och står för energi, rörelse och flöde. Läran om Feng Shui har sina rötter i Asien och är en över 3000-årig lära. Det är urgammal kunskap som används för både en bättre nutid såväl som framtid.

Syftet med Feng Shui är att skapa vackra och hälsosamma miljöer oavsett om det gäller inredning, byggnadsarkitektur eller stadsplanering. Feng Shui kan användas i alla sammanhang eftersom det är något så ovanligt som en filosofi, en vetenskap och en konstform - samtidigt.

Feng Shui har i grunden ett ödmjukt sätt att se på livet och själva kärnan i Feng Shui är att leva i samklang med omgivningen för god hälsa och livskvalitet. Feng Shui är till stor del sunt förnuft där mycket redan, helt naturligt, finns i våra mänskliga gener. Läs gärna mer på 
Nordic school of Feng Shui.

Feng Shui utgör även ett betydelsefullt inslag hos företag i världen. I Asien betraktas Feng Shui som ett väsentligt inslag i det dagliga livet och affärsmän i Hong Kong, Singapore och Malaysia är flitiga användare. I västvärlden vinner Feng Shui mark överallt.

Stora bolag som använder sig av den österländska läran är exempelvis British Airways, Disney Corporation, Hewlett Packard, Body Shop, Wall Street Journal och Oprah Winfrey. Feng Shui handlar om enkelhet i livet utan att för den skull vara minimalistisk.