currylinjer

Currylinjer är en form av jordstrålning som återupptäcktes av doktor Manfred Curry i början av 1900-talet. Det finns både positiva och negativa currylinjer. Linjerna bildar ett rutnät med ca 4 meters avstånd över hela jorden. Beroende på var de finns i våra bostäder så kan de ibland påverka vårt mående och vår sömn. Enligt Feng Shui bör man undvika att vistas längre stunder på negativa currylinjer eller currykryss.