SYMBOLER

Du kan påverka ditt liv genom att påverka ditt hem med Feng Shui. Symboler kan användas i inredningen för att förstärka och attrahera de olika livsområdena i ditt hem, se Ba Gua. Sätt upp konst, tavlor och symboler som ger dig en bra känsla och som symboliserar det du önskar eller vill uppnå. Omge dig med saker som du tycker om och som ger dig positiv kraft!!