FÄRG, FORM & MATERIAL - DE FEM ELEMENTEN

De fem elementen vatten, trä, eld, jord och metall anses inom Feng Shui vara byggstenarna i universum.  Till varje element hör färger, former och material. De fem elementen påverkar oss människor på olika sätt och de utgör basen i att skapa balans och harmoni i en inredning. Färg är ofta det första man uppfattar och påverkas av när man kommer in i ett rum, därefter kommer form och material.