TRYGGHET - KRAFTPOSITION

Trygghet är ett primärt behov som ligger djupt nedärvt i våra gener och inom Feng Shui kallas det för kraftposition eller "arm chair position". Det innebär att ha en stabil rygg, stöd på sidorna och fri sikt framåt. Då har vi kontroll över rummet, situationen och vår egen kraft och vi bör stå, sitta och ligga i kraftposition för att må bra.