MINDFULNESS - medveten närvaro

Mindfulness är en friskvårdande insats som handlar om att  vara mer i nuet och att med nyfikenhet uppleva stunden här och nu utan att tolka, värdera eller förvränga det vi upplever, utan att se bakåt eller framåt. Mindfulness hjälper oss att hitta fokus, att rikta uppmärksamheten mot det vi vill fokusera på och utesluta annat. Det ger en ökad möjlighet att få insikt om oss själva och hur vi förhåller oss och agerar tillsammans med andra. Med träning i mindfulness lär vi oss hantera stressiga, svåra och utmanande situationer på ett bättre sätt.  

Mindfulness gör att du:

  • minskar stress och oro.
  • bli mer närvarande i nuet.
  • accepterar verkligheten som den är.
  • ökar din koncentrationsförmåga och uppmärksamhet.
  • oftare stänger av autopiloten och stannar uppför att observera det som händer här och nu.

Mindfulness har utövats i Asien i över 2500 år. Det har sina rötter i buddismen men är i västvärlden helt sekulariserat. Begreppet mindfulness började användas frekvent i västvärlden för ca 40 år sedan av professor Jon Kabat-Zinn vid University Hospital, Massachusetts som startade ett åttaveckorsprogram, riktat till personer med kronisk smärta. Programmet visade goda och påvisbara resultat hos deltagarna, såsom kraftig stressreduktion, ökad livskvalitet och bättre hälsa. 

Den senaste forskningen visar att det, genom ett regelbundet utövande av mindfulness, sker en förskjutning av aktiviteten i hjärnan från höger pannlob (negativa känslor som irritation, ilska, rädsla) till vänster pannlob (positiva känslor som glädje, nyfikenhet, medkänsla). Vår hjärna är plastisk och formbar, och det vi övar på blir vi bättre på!

MINDFULNESSKURSER
Är du nyfiken på mindfulness  och funderar på att gå en kurs? Läs mer här.

INDIVIDUELL COACHING
Mindfulness som stresshantering
Med individuell coaching får du redskap för att utöva mindfulness praktiskt. Du får också bakgrund och teori samt kunskap om hur du kan utöva mindfulness i din vardag. Läs mer här.

MINDFULNESS PÅ ARBETSPLATSEN
Att ha välmående, friska, motiverade och kreativa medarbetare som trivs på arbetsplatsen ger vinster för både individ, företag och samhälle. Söker du en metod för detta? Då kan konceptet ”Mindfulness på arbetsplatsen” vara en lösning för just din arbetsplats! Läs mer här.

Ladda ner folder