mindfulness

Mindfulness är en friskvårdande insats som handlar om att  vara mer i nuet och att med nyfikenhet uppleva stunden här och nu utan att tolka, värdera eller förvränga det vi upplever, utan att se bakåt eller framåt. Mindfulness hjälper oss att hitta fokus, att rikta uppmärksamheten mot det vi vill fokusera på och utesluta annat. Det ger en ökad möjlighet att få insikt om oss själva och hur vi förhåller oss och agerar tillsammans med andra. Läs mer på: https://www.mindfulnesscenter.se

Mindfulness gör att du:

  • minskar stress och oro.
  • bli mer närvarande i nuet.
  • accepterar verkligheten som den är.
  • ökar din koncentrationsförmåga och uppmärksamhet.
  • oftare stänger av autopiloten och stannar uppför att observera det som händer här och nu.

MINDFULNESSKURSER
Är du nyfiken på mindfulness  och funderar på att gå en kurs? Läs mer här.

PERSONLIG MINDFULNESSTRÄNING
Midfulness i vardagen är personlig mindfulnessträning där får du redskap att utöva mindfulness praktiskt i din vardag. Du får även bakgrund och teori kring vad mindfulness är. Läs mer här.

MINDFULNESS PÅ ARBETSPLATSEN
Att ha välmående, friska, motiverade och kreativa medarbetare som trivs på arbetsplatsen ger vinster för både individ, företag och samhälle. Söker du en metod för detta? Då kan konceptet - Mindfulness på arbetsplatsen - vara en lösning för just din arbetsplats! Läs mer  här. 

Ladda ner folder: