feng shui - för balans och harmoni

FENG SHUI
Feng shui kan hjälpa oss att förstå hur vi påverkas av färger, former, material, möblering och energifält i våra hem, på vår arbetsplats och i naturen omkring oss. Det handlar om balans och harmoni, medvetenhet, trygghet och väl övervägda val. Feng Shui är ingen inredningsstil utan handlar om balansen mellan oss människor och vår omgivning. Läs mer om Feng Shui
här.

Konsultationer
Jag erbjuder Feng Shui-konsultationer för ditt hem, din trädgård och ditt företag. Det kan gälla såväl heltäckande konsultationer, med eller utan skriftlig dokumentation, som delar av ett hem, trädgård eller företag. Även digital konsultation på distans kan erbjudas. För prisuppgifter och frågor, kontakta mig här.

Föreläsningar/Workshops
Jag erbjuder även föreläsningar och workshops om Feng Shui, för både privatpersoner och företag. Innehållet anpassas och skräddarsys efter önskemål och behov. Pris enligt överenskommelse. Kontakta mig här.