ba gua

En Ba Gua är en slags karta som läggs på en planlösning eller en trädgård. Ba Guan består av områden som hör till de olika väderstrecken och som i sin tur representerar de olika livsaspekterna. Det finns särskilda företagsaspekter kopplade till en Ba Gua för företag. Varje livsområde kan stärkas genom att man balansera inredningen och arbetar med de element som hör till det utvalda området. Den enklare Ba Guan syns nedan, en Tre-dörrars-Ba Gua. Det finns också en mer precis variant som heter Kompass-Ba Gua, där man med hjälp av en kompass tar ut väderstrecken som sen Ba Guan läggs utifrån.

LIVSASPEKTER

  1. Livsväg och karriär
  2. Kärlek och relationer
  3. Familj och hälsa
  4. Rikedom och välstånd
  5. Frid och balans
  6. Stöd i livet/hjälpsamma vänner
  7. Kreativitet och barn
  8. Kunskap och självkännedom
  9. Framgång