JORDELEMENTET

Jordelementets energi är nedåtgående och står för stabilitet och mognad. För mycket jord kan skapa stagnation och för lite jord kan  leda till brist på stabilitet.

Exempel - Färger med jordtoner, liggande rektangulära former, kvadratiska former, jord, grus, tegel, betong, keramik och saker av trä.