TRÄELEMENTET

Träelementets energi är uppåtsträvande och står för öppenhet, expansion, och tillväxt. För mycket trä kan skapa otålighet och för lite trä kan ge stagnation i våra liv.

Exempel - Grön färg, uppåtsträvande rektangulära former, levande växter och naturmaterial som bomull och viskos.