ENERGIHÖJARE - CHIHÖJARE

Ett rum som upplevs mörkt och tråkigt kan också kallas energilöst eftersom ljus är energi och då kan vi behöva höja energin. Exempel på energihöjare är; dagsljus, lampor, brasor, tända ljus, krukväxter, snittblommor, frukt, vatten, speglar, djur, personliga symboler mm.  Det du tycker om är energihöjare för dig!