ENERGIFLÖDE - CHI

Ett flöde av energi (chi) rör sig i en bostad, mellan dörrar och fönster i alla rum. För att skapa en lugn och harmonisk känsla i hemmet är det viktigt att energin får flöda fram lugnt och harmoniskt. Här påverkar fönsters och dörrars placering i förhållande till varandra och även vilka möbler och saker som finns i rummet och hur de är placerade. Det är viktigt med rätt mängd och storlek på möbler i förhållande till rummet. Möbler kan användas både för att bromsa allt för snabb energi eller för att skapa ett bättre flöde genom att man tar bort möbler i ett övermöblerat rum.