specialpedagogik

Jag erbjuder

 • specialpedagogisk handledning
 • fortbildning och handledning inom; språkutveckling, lekutveckling, tillgänglig lärmiljö, specialpedagogik mm.
 • föreläsningar/workshops
 • lednings- och chefsstöd
  Jag riktar främst mina uppdrag inom pedagogik och specialpedagogik mot fristående och kooperativa  förskolor. Insatserna läggs upp efter önskemål och behov utifrån de unika förutsättningarna på varje förskoleenhet. Välkommen att kontakta mig här!

  Erfarenhet
  Jag har lång erfarenhet från förskola och skola, där jag genom åren arbetat som förskollärare, lekarbetspedagog, specialpedagog, strateg och samordnare inom Barn- och elevhälsa samt med olika ledningsuppdrag.

  Utbildningar
  Fil.kand. i specialpedagogik , förskollärarexamen och specialpedagogexamen med fördjupning inom; lekutveckling, tal-, språk- och kommunikation samt läs-, skriv- och matematiksvårigheter. Jag har gått ledarutbildningar som Morgondagens ledare
  och Utvecklande ledarskap (UL) och är också diplomerad mindfulnessinstruktör (läs mer
  här).