mindfulness på arbetsplatsen

Att ha välmående, motiverade och kreativa medarbetare som trivs på arbetsplatsen ger vinster för både individ, företag och samhälle. Söker du en metod för detta? Vill du få till hållbara förutsättningar och satsa på en kostnadseffektiv och långsiktig förändring, något som gör skillnad i grunden? Då kan konceptet ”Mindfulness på arbetsplatsen” vara en lösning för just din arbetsplats! 


 Mindfulness handlar om att vara medvetet närvarande i nuet och att rikta uppmärksamheten mot det vi vill fokusera på och utesluta annat. Den senaste forskningen visar att det, genom ett regelbundet utövande av mindfulness, sker en förskjutning av aktiviteten i hjärnan från höger pannlob (känslor som irritation, ilska, rädsla) till vänster pannlob (känslor som glädje, nyfikenhet). Vår hjärna är plastisk och formbar, och det vi övar på blir vi bättre på! Läs mer om forskning kring mindfulness 

 

Mindfulness på arbetsplatsen är en förebyggande och hälsofrämjande insats och visar sig i allt fler studier göra nytta i arbetslivet och på arbetsplatser. Att träna mindfulness leder till ökad självmedvetenhet och ökad förmåga att hantera prövningar i dagens arbetsliv. Mindfulness ger effekter för både individ och organisation så som ökad effektivitet och produktivitet, mer stabila och balanserade medarbetare och ledare, hållbara team, bättre kommunikation, mindre konflikter och ökad trygghet inför förändringar. Likaså visar forskning minskade sjukskrivningstal och bättre återgång till arbetet efter sjukskrivning. Även korta mindfulnessövningar som utövas regelbundet har visat sig ge denna effekt. Läs mer här.

 
Mindfulness på arbetsplatsen är en förebyggande och hälsofrämjande insats och visar sig i allt fler studier göra nytta i arbetslivet och på arbetsplatser. Att träna mindfulness leder till ökad självmedvetenhet och ökad förmåga att hantera prövningar i dagens arbetsliv. Mindfulness ger effekter för både individ och organisation så som ökad effektivitet och produktivitet, mer stabila och balanserade medarbetare och ledare, hållbara team, bättre kommunikation, mindre konflikter och ökad trygghet inför förändringar. Likaså visar forskning minskade sjukskrivningstal och bättre återgång till arbetet efter sjukskrivning. Även korta mindfulnessövningar som utövas regelbundet har visat sig ge denna effekt. Läs mer
www.mindfulnesscenter.se/forskning

 

"Mindfulness på arbetsplatsen" skräddarsys efter önskemål och behov utifrån de unika förutsättningarna på varje arbetsplats. 


Exempel på innehåll:

  • Föreläsningar/work shops
  • Ett helhetskoncept (uppstart, genomförande och uppföljning) där medarbetarna utövar korta, dagliga mindfulnessövningar (10 min) på arbetstid utifrån en e-kurs. 
  • Coaching av medarbetare och ledare, både individuellt och i grupp.
  • Mindfulness vid rehabilitering

Hör gärna av dig här för mer information!